Kunstcommissie Harenkarspel

De Kunstcommissie Harenkarspel zet zich actief in om kunst dichtbij mensen, van jong tot oud, te brengen en op allerlei manieren interesse voor kunst te stimuleren.

  • Eén van de activiteiten van de Kunstcommissie is het organiseren van Kunst-op-locatie. Dit is een kunstroute waarbij in een aantal dorpen van de voormalige gemeente Harenkarspel de mogelijkheid wordt geboden voor kunstenaars, hun kunstwerken tentoon te stellen.
  • Een andere activiteit is het organisatie van workshops voor kinderen van basisscholen en andere groepen die min of meerdere mate gebruik maken van de zorg van de een of andere zorginstelling.

De leden (v.l.n.r.) van de Kunstcommissie Harenkarspel zijn:

  Cor Wabeke, secretaris,
Inge Hergarden, commissielid,
Cees de Wagt, commissielid,
Marijke Couvert, penningmeester,
Mirjam van der Welle, voorzitter,
   Johan de Wilde, commissielid.