Privacyverklaring  –  Kunst-op-locatie

De Kunstcommissie Harenkarspel heeft o.a. als doel het organiseren van kunstroutes op locatie in dorpen van de voormalige gemeente Harenkarspel. Dit gebeurt onder de naam Kunst-op-locatie. Zowel professionele kunstenaars, semi-professionals als amateurkunstenaars die in dorpen in de route wonen, kunnen deelnemen aan Kunst-op-locatie.
Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij (de Kunstcommissie Harenkarspel) verzamelen bij de organisatie en promotie van de jaarlijkse kunstroute.

Verzamelen van persoonsgegevens

De kunstcommissie verwerkt persoonsgegevens (NAW – naam, adres, woonplaats -, telefoonnummers en e-mailadressen) van de deelnemers aan Kunst-op-locatie voor de volgende doeleinden:

  • NAW-gegevens en e-mailadressen worden gebruikt om deelnemers te informeren over de activiteiten en organisatie;
  • NAW-gegevens worden daarnaast gebruikt in de promotie (folder, website, facebook, pers) rond een specifieke kunstroute van Kunst-op-locatie.

 

Beheer van de persoonsgegevens

De gegevens worden door de deelnemers verstrekt en worden door de Kunstcommissie Harenkarspel uitsluitend voor bovengenoemde doelen gebruikt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een digitaal bestand op een beveiligde PC of laptop in beheer bij het bestuur. De NAW, telefoonnummers en e-mailadressen worden binnen de Kunstcommissie alleen digitaal gedeeld, wanneer de definitieve deelnemerslijst bekend is. E-mailberichten vanuit de Kunstcommissie Harenkarspel naar deelnemers worden ‘blind’ (bcc) verstuurd.

 

Website/facebook/PR

We verstrekken informatie over Kunst-op-locatie via de website (www.kunst-op-locatie.nl) en onze facebook-pagina (nl-nl.facebook.com/KunstopLokatie). Op de website worden geen persoonsgegevens verzameld, de website maakt geen gebruik van cookies.

Op de website, op facebook en in de folder plaatsen we foto’s van kunstwerken van de deelnemers. Er worden hiervoor geen aparte foto’s van de deelnemers/kunstenaars gemaakt.

Tijdens het weekend van Kunst-op-locatie kunnen foto’s worden gemaakt waar personen opstaan voor publicatie in de pers en op website/facebook (bijvoorbeeld tijdens de opening). Bij de aankondiging zal vermeld worden dat er gefotografeerd wordt.

Bij de organisatie van workshops voor kinderen wordt vooraf aan ouders/verzorgers gevraagd of hun kinderen gefotografeerd mogen worden. Foto’s gemaakt tijdens de workshops worden gebruikt tijdens de kunstroute, op de website, op facebook en eventueel voor de pers.

U kunt ons op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens of afbeeldingen waar u (of uw kind) op staat van onze website (of facebookpagina) te laten verwijderen. Dit kan via een berichtje naar: info@kunst-op-locatie.nl (of via een reactie op facebook).

Toestemming, aanpassen of verwijderen

Bij aanmelding voor deelname aan Kunst-op-locatie gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming tot bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde bij het bestuur om inzage in de gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, verzoeken wij u hierover contact op te nemen via info@kunst-op-locatie.nl.

 

Actualisering privacyverklaring

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. Deze versie is vastgesteld op 24 januari 2023.